להלן רשימת קבוצות בית ספר לכדורגל


 קבוצה/שנתון

חטיבה 

מאמנים 

שעות אימונים 

 2010

 צעירה
איוב ג'אבר

זאביק זלצר
שני - 18:15
שישי - 
 14:45

 2009

 צעירה
יניב קדוסי

עומר ללוש

חיים זהר

גיא אדרי 
שני - 
18:15
שישי - 
14:45

 2008

 צעירה
אורי מאירוביץ'

איציק יוספן

מיכאל חנימוב

ימין
ג'אן
 
שני - 
18:15
שישי -
14:45 

 2007

 צעירה
מור דוד

שי ראובן

איתי דשתי

רועי טל

שגיא שחורי
 
שני - 18:15
שישי -
 14:45

 2006

 צעירה
דור עציוני

ארז ביאלה

אסף דרעי

גוסטאבו
נילני

מתן רוסו
 
שני -
18:15 
שישי - 
14:45

 2005

 בוגרת
דני עציוני

גיא אדרי

איתי דשתי

ימין ג'אן
 
שני -
16:45
שישי -
13:30 

 2004

 בוגרת
ארז צברי

שי ראובן
 
שני -
16:45 
שישי -
13:30  

 2003

 בוגרת
עומר ללוש

גוסטבו נילני
 
שני - 
16:45
שישי -
13:30

 2002

 בוגרת
מתן רוסו
 
שני - 
16:45
שישי - 
13:30

2001

 בוגרת
שאול חשאי
 
שני - 
16:45
שישי -
13:30
עבור לתוכן העמוד