לוח אימונים שנתי

קבוצה
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
נוער
16:30
סד
20:00
סצ
19:00
סד
16:00
סצ
12:00
סצ
נערים א'
17:00
סד

17:30
מוש
19:30
סד
18:30
סד
12:00
סד
נערים ב'
17:30
סד

19:00
סד
18:00
סצ
19:30
סצ

נערים ג'
17:00
מוש

17:30
סד
18:00
סד

נערים ג'2

19:30
סצ
18:30
מוש
15:30
מוש
19:30
סק

ילדים א'
16:00
מוש

17:00
מוש
16:30
סד
19:00
סד

ילדים ב'
17:00
מוש

18:00
מוש
16:30
סצ
17:00
סד

ילדים ב'2
15:30
מוש
16:30
מוש
16:00
סד
16:30
סק

ילדים ג
16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

ילדים ג'2

15:00
סצ
17:00
מק

15:00
סד

טרום א'

15:30-18:3015:30-18:30


טרום א'2
 
19:30
סד
 

 

 
15:30
 מוש
18:00
 סק

 
טרום ב'

15:15
סד
15:15
סד

15:00
סד


טרום ג'
 

 
15:00 
דשא

 

 

 

13:30
סק
 
עבור לתוכן העמוד