לוח אימונים שנתי

קבוצה
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
נוער
16:30
סד
20:00
סצ
19:00
סד
16:00
סצ
12:00
סצ
נערים א'
17:00
סד

17:30
מוש
19:30
סד
18:30
סד
12:00
סד

 נערים ב'


 

 

 

 

 

 
נערים ב' צפון
18:00
מוש

19:30
סצ
17:30
מוש
18:30
סצ


 נערים ג'

 

 

 

 

 

 
ילדים א'
18:30
מוש

19:00
סד
18:30
מוש
17:00
סד

ילדים א' צפון
18:00
סצ

17:00
מוש
17:00
סצ
18:00
סד

ילדים ב'
16:30
מוש

17:00
מוש
16:30
סד
19:00
סק

ילדים ב' צפון
19:00
סצ

16:30
מוש
16:00
מוש
17:30
סצ

ילדים ג'

19:30
דשא
18:00
סצ

16:00
סצ

ילדים ג' צפון
17:00
סד

18:00
סצ

15:30
דשא

טרום א'

19:30
דשא
16:00
סצ

15:00
סד

טרום ב'

15:15
סד
16:00
סצ

15:15
דשא

טרום ג'

15:15
סד


16:00
סק

עבור לתוכן העמוד